• Набираме лица желаещи да работят в Център за почасови социални услуги за лица с увреждания, включително студенти



  ОБЯВА


  Екипът за управление на проект «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ Център за почасови социални услуги за лица с увреждания», с рег. № BG05M9OP001-2.005-0138-C01, процедура „Активно включване“, изпълняван от Сдружение “Социален център Бургас“,


  набира


  лица желаещи да работят в Център за почасови социални услуги за лица с увреждания, включително студенти.

  Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление- свободен текст
  2. Автобиография / CV/
  3. Мотивационно писмо
  4. Копие от документ за завършено образование
  5. Копие на документ за проведено обучение за личен / социален асистент или  домашен помощник/- при наличие на такъв

  Място за подаване на документите и за получаване на допълнителна информация:

  гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 12, тел. 056 99 18 02 - офис на Сдружение „Социален център Бургас“
  гр. Бургас, ул. „Васил Априлов“ № 16, ет.2, тел. 056 81 58 42- офис на проекта
  Краен срок за подаване на документите:

  "Срокът за набиране на лица желаещи да работят в Център за почасови социални услуги за лица с увреждания и кандидати да ползват неговите услуги се увеличава до 21.07.2017г. "
  Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с обявлението:
  В официалния сайт на Сдружение „Социален център Бургас“ - www.sscb.eu


  Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 • Може също да прочетете

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар