• Обява за свободно работно място длъжност Трудотерапевт

  СДРУЖЕНИЕ „СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС“
  Център за социална рехабилитация и интеграция
  Адрес на осъществяване на дейността: 
  гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев“ № 12
  тел. 056 99 18 02
  e-mail: scburgas@abv.bg 
  www.sscb.eu

  О Б Я В А  ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО
  За длъжността "Трудотерапевт"
   
  Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
  образователно-квалификационна степен - средно образование,
  бакалавър или магистър по специалност -  "Социални дейности", „Педагогика“, „Изобразително изкуство“ са предимство;
  професионален опит – желателен, но не задължителен;

  Допълнителни и специфични изисквания:
  Умения в приложните  дейности (рисуване, плетене, шиене, квилинг, др.), креативност;
  Умения за работа с хора с увреждания.
  Умения за работа в екип.

  Кратко описание на длъжността:
  Организиране и провеждане на трудотерапевтични занятия с  лица с увреждания- в група или индивидуално; задаване на идеи, помощ при осъществяването им; Извършване на оценка на индивидуалните потребности и възможности на всеки от потребителите на социалната услуга;
  Начин за провеждане подбора на кандидати: 
  оценка на допустимост на кандидатите по документи;
  събеседване;

  Необходими документи за кандидатстване:
  -Заявление свободен текст   до  Управителя на Център за социална рехабилитация и интеграция;
  -Мотивационно писмо;
  - CV;
  -копие от диплома за завършено образование, както и от документи доказващи допълнителна квалификация или правоспособност;

  Място и срок за подаване на документите:
  Център за социална рехабилитация и интеграция: гр. Бургас, ул."Апостол Карамитев" № 12, Марионела Стоянова- управител, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч., в срок до 01.10.2018 г.

  На одобреното лице ще бъде предложен безсрочен трудов договор на осем часов работен ден с шест месечен изпитателен срок.
  За допълнителна информация: тел. 056 99 18 02

 • Може също да прочетете

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар