• Център за Социална рехабилитация и интеграция набира кандидати за психолог

  Център за Социална рехабилитация и интеграция набира кандидати за психолог

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ КЪМ
  СДРУЖЕНИЕ „ СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР БУРГАС“
  НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
  ЗА ПСИХОЛОГ - 1 брой


  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  -Минимална образователна степен: висше образование - степен "бакалавър"

  -Специалност: "Психология“, "Социално консултиране и психология"

  -Професионален опит: желателен


  Вид на правоотношението:

  Длъжността се заема чрез сключване на договор за определен срок, по реда на Закона за задълженията и договорите. 


  Работно време: според предварителен месечен график


  Необходими документи за кандидатстване:

  -Заявление в свободен текст до Управителя на Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение „ Социален център Бургас“

  -CV (автобиография)

  -Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

  - Мотивационно писмо


  При сключване на договор:

  -Медицинско свидетелство за работа

  -Свидетелство за съдимост

   

  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора се подават в Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение „Социален център Бургас“ на адрес: гр. Бургас,  ул. "Апостол Карамитев" № 12  в срок до 24.03.2021 г. включително - до 17.00 часа.

  За повече информация: тел. 056 991802; 0887941177

  Лице за контакти: Марионела Стоянова  - управител на ЦСРИ

 • Може също да прочетете

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар