Подкрепете ни

За дарения в подкрепа дейността на Сдружението:


Сдружение "Социален център Бургас"


IBAN BG16RZBB91551012392276


BIC RZBBBGSF


Райфайзенбанк
Дарените от Вас средства се  използват за нуждите на организацията и обслужваните от нас лица  с увреждания.

Досега сме използвали  средства от дарения за закупуване на устройство за работа с компютър чрез поглед. Със средства от дарения сме закупували материали за творчески дейности или сме заплащали за непредвидени и неотложни ремонти.  

За всяко предоставено дарение по банкова сметка  ние предоставяме Договор за дарение, а ако дарението е в брой и квитанция от Приходен касов ордер.

Ако Вие желаете да бъдете наш дарител, моля използвайте приложената банкова сметка!

БЛАГОДАРИМ ВИ! 

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Интересен и запомнящ се Ден на народните будители

Среща с журналиста - пътешественик Георги Милков