Подкрепете ни

За дарения в подкрепа дейността на Сдружението:


Сдружение "Социален център Бургас"


IBAN BG16RZBB91551012392276


BIC RZBBBGSF


Райфайзенбанк
Дарените от Вас средства се  използват за нуждите на организацията и обслужваните от нас лица  с увреждания.

Досега сме използвали  средства от дарения за закупуване на устройство за работа с компютър чрез поглед. Със средства от дарения сме закупували материали за творчески дейности или сме заплащали за непредвидени и неотложни ремонти.  

За всяко предоставено дарение по банкова сметка  ние предоставяме Договор за дарение, а ако дарението е в брой и квитанция от Приходен касов ордер.

Ако Вие желаете да бъдете наш дарител, моля използвайте приложената банкова сметка!

БЛАГОДАРИМ ВИ! 

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"