• Подкрепете ни

   За дарения в подкрепа дейността на Сдружението:


  Сдружение "Социален център Бургас"


  IBAN BG16RZBB91551012392276


  BIC RZBBBGSF


  Райфайзенбанк
  Дарените от Вас средства се  използват за нуждите на организацията и обслужваните от нас лица  с увреждания.

  Досега сме използвали  средства от дарения за закупуване на устройство за работа с компютър чрез поглед. Със средства от дарения сме закупували материали за творчески дейности или сме заплащали за непредвидени и неотложни ремонти.  

  За всяко предоставено дарение по банкова сметка  ние предоставяме Договор за дарение, а ако дарението е в брой и квитанция от Приходен касов ордер.

  Ако Вие желаете да бъдете наш дарител, моля използвайте приложената банкова сметка!

  БЛАГОДАРИМ ВИ! 

 • Няма коментари:

  Публикуване на коментар