Събития през месец април 2016 г.

Събития април 2016 г.

Месец  април:
Среща със Зам. управителя на БУРГАСБУС ЕООД , инж. Атанасов- разяснение за новата транспортна схема в гр. Бургас-20.04.2016г.
Посещение на театър „Шибил“- 21.04.2016 г.
Посещение на театър „Фалстаф“- 04.04.2016 г.
 -  Подготовка за  Флора 2016 г.
Дейности по проекти:
- „Задвижвано от потребителите социално предприемачество“
- Второ обучение в гр. Валенсия, Испания-24.04-30.04.2016г
Откриване и участие във Флора 2016г. - 29.04.2016г.

Среща с инж. Атанасов - разяснение за новата транспортна схема - 20.04.2016г.

Второ обучение град Валенсия - Испания - 24.04 - 30.04.2016г.Усилена подготовка за Флора 2016г.


Откриване  и участие Флора 2016 г. - 29.04.2016 г.

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"