• Събития през месец юни 2016 г.

    Събития месец юни 2016 г.

  През месец юни
  Дейности по проекти
  „Златни творчески мостове“:
  - Посещение и откриване на изложба -  гр. Узункюпрю, Турция - 03.-05.06.2016 г.
  „Психо-социална рехабилитация чрез придобиване на нови социални умения и  танцтерапия за хората  с увреждания“ / АХУ/
  - Начало на   Танцтерапия при Жана Пейчева-20.06.2016г
  - Начало на  Обучението по  ,,Социални умения‘‘ при Тони Месерджиева-22.06.2016г
  Други:
  Ирина Иванова – Регионален представител на Комисията за защита от дискриминация,
  Партньорство с Немската гимназия-участие в седмица на толерентността-16-17.06.2016г.
  Награда за активна социална дейност  от НАСО -връчена  от Мая Казанджиева-23.06.2016г.
  Посещение на новата Автогара  Юг.- 29.06.2016г.
  Участие във Фестивала „Включи града“, ателие Рисуване на колела- 24.06.2016 г.

  Посещение и финална изложба в Турция, град Узункьопрю - 05.06.2016г.

  Посещение в Турция, град Узункюпрю - 04.06.2016г.


  Партньорство с Немската гимназия - участие в седмица на толерантността - 16-17.06.2016 г.
  Начало на Танцтерапия при Жана Пейчева -7.06.2016г-снимка от сесия № 4

  Начало на  Обучението по ,,Социални умения‘‘ при Тони Месерджиева - 22.06.2016г


  Награда за активна социална дейност от НАСО - връчена от Мая Казанджиева от Община Бургас, - 23.06.2016г.


  Посещение на новата Автогара Юг - 29.06.2016 г.


  Участие във Фестивала „Включи града“, ателие Рисуване на колела - 24.06.2016 г.


 • Може също да прочетете

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар