Събития през месец юни 2016 г.

  Събития месец юни 2016 г.

През месец юни
Дейности по проекти
„Златни творчески мостове“:
- Посещение и откриване на изложба -  гр. Узункюпрю, Турция - 03.-05.06.2016 г.
„Психо-социална рехабилитация чрез придобиване на нови социални умения и  танцтерапия за хората  с увреждания“ / АХУ/
- Начало на   Танцтерапия при Жана Пейчева-20.06.2016г
- Начало на  Обучението по  ,,Социални умения‘‘ при Тони Месерджиева-22.06.2016г
Други:
Ирина Иванова – Регионален представител на Комисията за защита от дискриминация,
Партньорство с Немската гимназия-участие в седмица на толерентността-16-17.06.2016г.
Награда за активна социална дейност  от НАСО -връчена  от Мая Казанджиева-23.06.2016г.
Посещение на новата Автогара  Юг.- 29.06.2016г.
Участие във Фестивала „Включи града“, ателие Рисуване на колела- 24.06.2016 г.

Посещение и финална изложба в Турция, град Узункьопрю - 05.06.2016г.

Посещение в Турция, град Узункюпрю - 04.06.2016г.


Партньорство с Немската гимназия - участие в седмица на толерантността - 16-17.06.2016 г.
Начало на Танцтерапия при Жана Пейчева -7.06.2016г-снимка от сесия № 4

Начало на  Обучението по ,,Социални умения‘‘ при Тони Месерджиева - 22.06.2016г


Награда за активна социална дейност от НАСО - връчена от Мая Казанджиева от Община Бургас, - 23.06.2016г.


Посещение на новата Автогара Юг - 29.06.2016 г.


Участие във Фестивала „Включи града“, ателие Рисуване на колела - 24.06.2016 г.


Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Интересен и запомнящ се Ден на народните будители