Събития през месец март 2016 г.


Събития март 2016 г.

През месец март
  • Шахматен турнир-01.03.2016г.
  • Празника на жената-08.03.2016г.
  • Партньорство с Немската Гимназия-за тях изработваме огромна картичка-30.03.2016г.
  • Дейности по проекти:
  •  „Златни творчески мостове“:
  • Творчески работилници с партньорите и гостите от Турция, град Узункьопрю-18-19.03.2016г.

Шахматен турнир - 01.03.2016г.


Празник на жената - 08.03.2016г.

Посрещаме гости от Турция - град Узункьопрю - 18-19.03.2016г.

Партньорство с Немската Гимназия - за тях изработваме огромна картичка - 30.03.2016г.


Коментари

ПОПУЛЯРНО

Шахматен турнир за хора с увреждания

Екипът и потребителите на ЦСРИ към Сдружение „Социален център Бургас“ засадиха дърво!

Почина нашият приятел Иван Костадинов Атанасов