Събития през месец ноември 2016 г.
Събития месец ноември 2016 г.

През ноември
Среща с футболните легенди- Р.Кишишев и Зл. Янков-18.11.2016 г.
Беседа с отец Емилиян по повод Деня на християнското семейство-21.11.2016 г.
Творческа работилница в Немската гимназия-22.11.2016 г.
Посещение на театър „ Ах, тези провидения парите“-23.11.2016 г.

Среща с футболните легенди - Кишишев и Янков - 18.11.2016г.Деня на християнското семейство-21.11.2016г.

Творческа работилница в Немската гимназия - 22.11.2016г.

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Шахматен турнир за хора с увреждания

Екипът и потребителите на ЦСРИ към Сдружение „Социален център Бургас“ засадиха дърво!

Почина нашият приятел Иван Костадинов Атанасов