Събития през месец октомври 2016 г.


Събития месец октомври 2016 г.

През октомври
 Дейности по проекти:
„Психо-социална рехабилитация“ / АХУ/
- Празненство в р-т ,,Перперикон“- дарение от Тони Месерджиева-14.10.2016г.
- Получаваме сертификати от Тони Месерджиева-19.10.2016г.-край на обучението.
-Танцуваме „Пътувам“-премиера в КЦ ,,Морско Казино“-29.10.2016г.
     Други :
Национални дни „Учене през целия живот“-07.10.2016 г.
Посещение на театър „ Примадони“- 18.10.2016 г.
Отбелязване Деня на Черно море и Хелуин- 31.10.2016 г.

Празненство в р-т ,,Перперикон“ - с Тони Месерджиева - 14.10.2016г.


Получаваме сертификати от Тони Месерджиева - 19.10.2016г. - край на обучението.Танцуваме „Пътувам“-премиера в КЦ ,,Морско Казино“-29.10.2016г.
Отбелязваме Хелуин и деня на Черно море - 31.10.2016 г.


Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"