Събития през месец септември 2016 г.

Събития месец септември 2016 г.

През месец септември

Дейности по проекти: „Задвижвано от потребителите социално предприемачество“
-Трето обучение- гр. Лодз, Полша, 26-30.09.2016 г.
Други:
-Ден посветен на активния начин на живот чрез  спорт ,,Воля за спорт“-15.09.2016г.
-Екскурзия до  град Созопол-17.09.2016г.
-Създаваме идеята за ,,Пътувам“-19.09.2016 г.

Дейности по проекти: „Задвижвано от потребителите социално предприемачество“ - Трето обучение - гр. Лодз, Полша, 26-30.09.2016 г.Ден на спорта ,,Воля за спорт“ - 15.09.2016г.


Екскурзия до  град Созопол-17.09.2016г.

Създаваме идеята за танца ,,Пътувам“-19.09.2016г

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Фестивал „ИБЕРИЯ - СОЗОПОЛ 2024“

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Традиционната Великденска беседа в Сдружение „Социален център Бургас“