Трети тренинг по проект "Задвижвано от потребителите социално предприемачество"


Проект ‘’Задвижвано от потребителите социално предприемачество“
Програма Еразъм  + Ключова дейност 2: Стратегически партньорства
(№ на договора: 2015-1- BE02-KA202- 012268)

ТРЕТИ ТРЕНИНГ ПО ПРОЕКТА

Третият тренинг по проект „ Задвижвано от потребителите социално предприемачество“ се проведе в гр. Лодз, Полша в периода 26.09- 30.09.2016 г. От българска страна в тренинга участваха следните шест участници:  Марионела Стоянова / лидер на групата и асистент/, Петър Костадинов, Николинка Ганева, Николай Мирчев - потребители на услугите на Сдружение „Социален център Бургас“, лица със специфични потребности, Цветанка Цвяткова- асистент, Лилия Стоянова - преводач и асистент.


Българските участници в Третия тренинг в гр. Лодз, Полша.Николай, Николинка и Петър- нашите потребители и участници в Третия тренинг.
 
I. Транспорт и настаняване.

Участниците в тренинга пътуваха с адаптиран транспорт от Бургас до столицата София на 25.09.2016 г. и взеха самолет от София до Варшава. Към 15,35 часа, те бяха посрещнати на летището във Варшава от Марта Кеджия – ръководител на проекта от страна на Университета в Лодз. След това групата пътува с адаптиран транспорт организиран от полските домакини от Варшава до Лодз. Групата бе настанена в хотел „Кампанил“. Там българските участници ползваха за своите нужди две стаи адаптирани за нуждите на лица със затруднено придвижване и необходимия брой стаи без съответна адаптация.В  адаптирания микробус, на път от Бургас за София,  25.09.2016.


 На летище София, в очакване на асистентите, които ще помогнат за качване на самолета.

II. Хранене.

Полученото хранене по време на тренинга бедобре организирано и храната беше добра. Както беше уточнено по време на партньорската среща преди тренинга, обядите през седмицата бяха под формата на кетъринг, за който партньорите заплатиха в края на седмицата. Вечерите обикновено всяка партньорска организация организираше самостоятелно. В някои случаи партньорите организираха съвместни вечери, които протичаха изключително приятно за всички. Например, по време на посещенията в главната забележителност на гр. Лодз, т. нар МАНИФАКТУРА.


III. Програма и лектори.

Програмата беше предварително дискутирана между патньорите и финализирана от полските колеги. Началото на тренинга бе посветено на  представяне и опознаване на присъстващите. Всяка от  партньорските организации трябваше да презентира най- малко един пример на добра практика от сферата  на социалното предприемачество в собствената си страна. От името на българската група, Петър Костадинов представи Сдружение „Социален център Бургас“ и кои са най- важните неща, които организацията е направила за потребителите.  Освен презентациите на всяка от партньорските организации, имаше презентации и от страна на полските партньори. Всички бяха впечатлени от Гая Старон  от Лодз, която говори за своя „път в образованието“. Гая е млада жена, родена с недоразвити горни крайници и частично развити долни такива. Придвижва се с инвалдна количка. Изключително целеуструмуна и мотивирана да учи, за се реализира в живота. През първия ден на тренинга, участниците в него научиха още за фондация „Остоя“. Късният следобед бе посветен на разглеждане на забележителностите в града. Участниците вървяха до едно от най- известните места - МАНИФАКТУРАТА - бивши тъкачни фабрики, превънати в края на миналия век в увеселителен парк с множество галерии, зали,  кино, ресторанти, магазини, дори МОЛ. През втория и четвъртия дни от тренинга, участниците в него имаха работни посещения. Те посетиха кооператива ФАДО и ресторант „ Филхармония на вкуса“- и двете социални предприятия.  Тук участниците в тренинга се запознаха с това, как са били стартирани тези предприятия и как те съществуват.


Посещение в социалното предприятие – ФАДО към Съюза на глухите в гр. Лодз, Полша.


В Дневен център за хора с увреждания.В ресторант „ Филхармония на вкуса“.

В сряда всички партньори участваха в Международна конференция.Всяка от партньорските организации направи презентация по следната тема:“ Ситуацията на задвижваното от потребителите социално предприемачество  в Европа“. Марионела Стоянова от българската група, говори за опита на България в това отношение.Международна конференция, презентация „ Опитът на България“.

През последния ден на тренинга, всички участници в него се включиха в уъркшоп на тема: „Организационно изграждане на капацитет“. След това бе прожекцията на филма „  Животът е хубав“- за живота на момче с тежко увреждане и неговите взаимоотношения с заобикалящия го свят. В края на деня всички получиха своите Сертификати за участие в тренинга. 

IV.  Залата, в която се провеждаше тренинга.

Всички от българската група харесаха залата, в която се проведе тренинга. Тя беше в сградата на университета, много близо до хотела и всички можеха да отидат до там пеша. Улицата беше достъпна, без високи тротоари и други препятствия. В случаите, когато участниците трябваше да направят работни посещения, имаше организиран адаптиран транспорт, така че в това отношение нямаше никакви проблеми.

V. Взаимоотношения между партньорите.

Точно както и по време на предишните два тренинга и тук в Лодз, българските участници бяха щастливи да общуват със своите колеги от Обединеното кралство, Испания, Турция, Белгия и Полша. Разговорите и обмяната на опит бяха едно от най- добрите неща. Дискутирани бяха бъдещите дейности по проекта, както и възможностите за нови проекти.Българската група с Паула Сабатер от Изследователския институт към Университета във Валенсия.Част от партньорите пред входа на кооператив ФАДО.

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Интересен и запомнящ се Ден на народните будители

Среща с журналиста - пътешественик Георги Милков