Трети тренинг по проект "Задвижвано от потребителите социално предприемачество"


Проект ‘’Задвижвано от потребителите социално предприемачество“
Програма Еразъм  + Ключова дейност 2: Стратегически партньорства
(№ на договора: 2015-1- BE02-KA202- 012268)

ТРЕТИ ТРЕНИНГ ПО ПРОЕКТА

Третият тренинг по проект „ Задвижвано от потребителите социално предприемачество“ се проведе в гр. Лодз, Полша в периода 26.09- 30.09.2016 г. От българска страна в тренинга участваха следните шест участници:  Марионела Стоянова / лидер на групата и асистент/, Петър Костадинов, Николинка Ганева, Николай Мирчев - потребители на услугите на Сдружение „Социален център Бургас“, лица със специфични потребности, Цветанка Цвяткова- асистент, Лилия Стоянова - преводач и асистент.


Българските участници в Третия тренинг в гр. Лодз, Полша.Николай, Николинка и Петър- нашите потребители и участници в Третия тренинг.
 
I. Транспорт и настаняване.

Участниците в тренинга пътуваха с адаптиран транспорт от Бургас до столицата София на 25.09.2016 г. и взеха самолет от София до Варшава. Към 15,35 часа, те бяха посрещнати на летището във Варшава от Марта Кеджия – ръководител на проекта от страна на Университета в Лодз. След това групата пътува с адаптиран транспорт организиран от полските домакини от Варшава до Лодз. Групата бе настанена в хотел „Кампанил“. Там българските участници ползваха за своите нужди две стаи адаптирани за нуждите на лица със затруднено придвижване и необходимия брой стаи без съответна адаптация.В  адаптирания микробус, на път от Бургас за София,  25.09.2016.


 На летище София, в очакване на асистентите, които ще помогнат за качване на самолета.

II. Хранене.

Полученото хранене по време на тренинга бедобре организирано и храната беше добра. Както беше уточнено по време на партньорската среща преди тренинга, обядите през седмицата бяха под формата на кетъринг, за който партньорите заплатиха в края на седмицата. Вечерите обикновено всяка партньорска организация организираше самостоятелно. В някои случаи партньорите организираха съвместни вечери, които протичаха изключително приятно за всички. Например, по време на посещенията в главната забележителност на гр. Лодз, т. нар МАНИФАКТУРА.


III. Програма и лектори.

Програмата беше предварително дискутирана между патньорите и финализирана от полските колеги. Началото на тренинга бе посветено на  представяне и опознаване на присъстващите. Всяка от  партньорските организации трябваше да презентира най- малко един пример на добра практика от сферата  на социалното предприемачество в собствената си страна. От името на българската група, Петър Костадинов представи Сдружение „Социален център Бургас“ и кои са най- важните неща, които организацията е направила за потребителите.  Освен презентациите на всяка от партньорските организации, имаше презентации и от страна на полските партньори. Всички бяха впечатлени от Гая Старон  от Лодз, която говори за своя „път в образованието“. Гая е млада жена, родена с недоразвити горни крайници и частично развити долни такива. Придвижва се с инвалдна количка. Изключително целеуструмуна и мотивирана да учи, за се реализира в живота. През първия ден на тренинга, участниците в него научиха още за фондация „Остоя“. Късният следобед бе посветен на разглеждане на забележителностите в града. Участниците вървяха до едно от най- известните места - МАНИФАКТУРАТА - бивши тъкачни фабрики, превънати в края на миналия век в увеселителен парк с множество галерии, зали,  кино, ресторанти, магазини, дори МОЛ. През втория и четвъртия дни от тренинга, участниците в него имаха работни посещения. Те посетиха кооператива ФАДО и ресторант „ Филхармония на вкуса“- и двете социални предприятия.  Тук участниците в тренинга се запознаха с това, как са били стартирани тези предприятия и как те съществуват.


Посещение в социалното предприятие – ФАДО към Съюза на глухите в гр. Лодз, Полша.


В Дневен център за хора с увреждания.В ресторант „ Филхармония на вкуса“.

В сряда всички партньори участваха в Международна конференция.Всяка от партньорските организации направи презентация по следната тема:“ Ситуацията на задвижваното от потребителите социално предприемачество  в Европа“. Марионела Стоянова от българската група, говори за опита на България в това отношение.Международна конференция, презентация „ Опитът на България“.

През последния ден на тренинга, всички участници в него се включиха в уъркшоп на тема: „Организационно изграждане на капацитет“. След това бе прожекцията на филма „  Животът е хубав“- за живота на момче с тежко увреждане и неговите взаимоотношения с заобикалящия го свят. В края на деня всички получиха своите Сертификати за участие в тренинга. 

IV.  Залата, в която се провеждаше тренинга.

Всички от българската група харесаха залата, в която се проведе тренинга. Тя беше в сградата на университета, много близо до хотела и всички можеха да отидат до там пеша. Улицата беше достъпна, без високи тротоари и други препятствия. В случаите, когато участниците трябваше да направят работни посещения, имаше организиран адаптиран транспорт, така че в това отношение нямаше никакви проблеми.

V. Взаимоотношения между партньорите.

Точно както и по време на предишните два тренинга и тук в Лодз, българските участници бяха щастливи да общуват със своите колеги от Обединеното кралство, Испания, Турция, Белгия и Полша. Разговорите и обмяната на опит бяха едно от най- добрите неща. Дискутирани бяха бъдещите дейности по проекта, както и възможностите за нови проекти.Българската група с Паула Сабатер от Изследователския институт към Университета във Валенсия.Част от партньорите пред входа на кооператив ФАДО.

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"