Кръгла маса по проект „ Граждани на България- граждани на Европа“.

На 18.10.2018 г. в Културен център „Морско казино“ се проведе Кръгла маса по проект „Граждани на България - граждани на Европа“. Проектът се изпълнява от Сдружение „Социален център Бургас“ за срок от седем месеца. Той се финансира от Агенцията за хората с увреждания. Целева група по проекта са 24 лица с увреждания на възраст над 18 години, всички те потребители на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение „Социален център Бургас“.  Конкретната специфична цел на проекта е да се осъществи надграждане на знанията и информираността на 24 лица с увреждания за техните граждански права, както и да се продължи психо-емоционалното им развитие, посредством участие в танцови занятия със сценична изява. Последната вече се състоя през юли т.г. по време на Фестивала за хора с увреждания „ Без граници“- гр. Несебър и донесе Гран при за участниците в проекта.
Официални гости на Кръглата маса бяха проф. Турманова - заместник областен управител, общественият посредник на община Бургас г-н Тодор Стамболиев, г-жа Зорница Йорданова - експерт в Дирекция „Социални дейности“ при община Бургас, ръководителите на местните организации на Съюза на инвалидите и на Съюза на глухите и др.  Приветствие към присъстващите поднесе проф. Турманова изтъквайки, че проектът  е в унисон с платформата за учене през целия живот.
В рамките на проекта една от основните дейности бе провеждането на обучение на тема: “Информираност за правата и отговорностите ни като граждани“. По време на обучението бяха представени четири лекции: „Права на хората с увреждания“, Умения за спазване на правила и социални норми в обществото”,  „Насилието около нас, как да бъдем силни без насилие“, „Моето здраве, моя отговорност“. Обучител бе Антония Месерджиева, подпомогната от психолога Пламен Бакалов- в качеството му на доброволен сътрудник. По време на всяка от лекциите се включваха гост-лектори - омбудсмана на община Бургас - Тодор Стамболиев, председателя на Асоциация „Деметра“ - Ана Буриева и председателя на Общински съвет по наркотичните вещества - Росица Димова.
На Кръглата маса лицата със специфични потребности направиха обобщение на наученото. Ръководителят на проекта Марионела Стоянова раздаде сертификати за участие, а на гост- лекторите - благодарствени писма.


Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"