Първата здравна беседа за тази година бе на тема: "Алергиите"

23.01.2020 г. Първата здравна беседа за тази година в  Центъра за социална рехабилитация и интеграция към Сдружение „Социален център Бургас“ беше посветена на темата за алергиите. 

По традиция здравната беседа се води от нашия доброволен сътрудник – Моника Обрейкова, която е старши преподавател в университет „ Проф. д-р Асен Златаров“, факултет „Обществено здраве“.

Потребителите на ЦСРИ научиха, какво причинява алергиите;  за различните видове алергени и за възможните реакции на човешкия организъм. Как да реагираме, ако разберем, че сме алергични или, ако се окаже, че в близост до нас има човек, който е алергичен- за всичко това участниците в беседата дискутираха с г-жа Обрейкова.

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"