Обмяна на опит с колеги от Дневен център в Приморски парк - Бургас

Ползотворна работна среща се проведе днес между представители на  екипите на две от социалните услуги, насочени към лицата със специфични потребности в нашия град.

Тема на обмяната на опит беше по-ефективното използване на средствата за допълваща и алтернативна комуникация при потребителите с говорни затруднения. От името на домакините на срещата –  ЦСРИ към Сдружение "Социален център Бургас", логопедът  Соня Енева сподели резултати и наблюдения от своята работа с Комуникатор 5 / екранна мишка/.

От своя страна  психологът Мария Михайлова и логопедът Мария Теохарова - гостите от  Дневен център за деца и младежи с увреждания в Приморски парк, разказаха за своя опит.

Демонстрирана беше и пряка работа с  конкретен потребител. В срещата участва и Ана Крушкова от "Социален център Бургас", която наскоро успешно защити дипломна работа на тема: "Изследване въздействието на системи за допълваща и алтернативна комуникация за хора с увреждания."

В качеството си и на родител, тя изказа мнение, че е изключително важно използването на този тип устройства и в домашна среда, освен в обучителни сесии по време на пребиваване в социалните услуги.Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"