Успешна нова учебна година!

Специален поздрав към всички учители, ученици и студенти – от потребителите и екипа на ЦСРИ към Сдружение "Социален център Бургас" по повод Новата учебна 2022/ 23 година!

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"