Посещение на студентите от специалност "Медицинска сестра"

Посещение на студентите от специалност "Медицинска сестра"

Присъствието на студентите от специалност "Медицинска сестра" от Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" по време на тяхната редовна учебна практика в нашата социална услуга – ЦСРИ към Сдружение "Социален център Бургас" е изключително важно и полезно!

Бъдещите медицински сестри участваха в провеждане на   двигателна гимнастика с потребителите, изнесоха здравни беседи по важни теми, провериха наличността и годността на медикаменти от първа необходимост налични в услугата. 

Някои от темите, по които бяха проведени здравни беседи: Хигиена на устната кухина и как правилно да си мием зъбите; Значение на пълноценния сън за нашето здраве; Какво представлява глината и нейните лечебни свойства.

С някои от потребителите бяха проведени и индивидуални здравни консултации, дадени бяха ценни съвети, как да се полага пълноценна грижа за здравето.


Коментари

ПОПУЛЯРНО

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Интересен и запомнящ се Ден на народните будители

Среща с журналиста - пътешественик Георги Милков