Посещение на студентите от специалност "Медицинска сестра"

Посещение на студентите от специалност "Медицинска сестра"

Присъствието на студентите от специалност "Медицинска сестра" от Факултет по обществено здраве и здравни грижи към Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" по време на тяхната редовна учебна практика в нашата социална услуга – ЦСРИ към Сдружение "Социален център Бургас" е изключително важно и полезно!

Бъдещите медицински сестри участваха в провеждане на   двигателна гимнастика с потребителите, изнесоха здравни беседи по важни теми, провериха наличността и годността на медикаменти от първа необходимост налични в услугата. 

Някои от темите, по които бяха проведени здравни беседи: Хигиена на устната кухина и как правилно да си мием зъбите; Значение на пълноценния сън за нашето здраве; Какво представлява глината и нейните лечебни свойства.

С някои от потребителите бяха проведени и индивидуални здравни консултации, дадени бяха ценни съвети, как да се полага пълноценна грижа за здравето.


Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"