Обучение по проект "По пътя на глината"

Обучението е в рамките на проект "По пътя на глината"

Днес 13.06.2023 г. в ЦСРИ към Сдружение "Социален център Бургас" положихме началото на обученията за работа с глина. Обучител по време на първите пет занятия е Андон Орлов – шесто поколение майстор-грънчар.

В обученията се включват 22 от потребителите на Центъра, подпомогнати от екипа. В началото участниците размесват добре глината,  учат се  да правят отливки от глина в различни формички- цвете, здравец, рибка, подкова,  фриз.

Интересно за всички е изработването на стомнички и амфори по калъп. За тази цел се използа течна глина /шликер/. Всички очакват с нетърпение да видят резултата, след изсъхване на глината.

Обучението е в рамките на проект "По пътя на глината", реализиран от Сдружение "Социален център Бургас", с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания.

Чрез работата с глина се цели, участниците в проекта да усвоят умения за работа с този материал и това да повлияе благоприятно върху физическото и психо-емоционалното им състояние.
Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"