Изложба "По пътя на глината"

Изложба "По пътя на глината"

Много вълнение сред потребителите на ЦСРИ към Сдружение "Социален център Бургас " предизвика днешната изложба "По пътя на глината"! 

Показани бяха голям брой глинени изделия. Те са изработени от лицата със специфични потребности, участници в едноименния проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Агенция за хората с увреждания  

Екипът на проекта благодари на всички гости, уважили поканата,  сред които бяха проф.  Севдалина Турманова-Председател на ОС Бургас, Диана Саватева-зам.кмет, Йорданка Ананиева-зам.кмет, представители на други социални услуги от общината.

Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"