Отбелязване на Световният ден на Земята

Отбелязване на Световният ден на Земята

Световният ден на Земята стана повод  в ЦСРИ към Сдружение „Социален център Бургас“ да гостуват гл. ас. Емилия Иванова и гл. ас. Антония Илиева от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. 

За потребителите и екипа на Центъра беше изключително интересно да проследят двете презентации свързани със   замърсяването на водните екосистеми с пластмаси. Присъстващите се интересуваха също, как се рециклира пластмасата, а също и отпадъчната хартия.

Получи се интересен диалог, в хода на който за всички още веднъж стана ясно, колко е важно да бъдем отговорни и грижовни към средата, която ни заобикаля. 

Екипът на ЦСРИ изказва сърдечна благодарност на гл. ас. Иванова и  гл. ас. Илиева за това, че отделиха от времето си и ни запознаха  с интересни моменти от изследването на полимерите!
Коментари

ПОПУЛЯРНО

Занятие по хлеботерапия проведоха потребителите на ЦСРИ

Тържество по случай "Международния ден на хората с увреждания"

Ева и Мария представиха чудната и поучителна история "Кай водното конче"